Zakończenie roku szkolnego

W dniu dzisiejszym uroczyście pożegnaliśmy szkołę, aby po dziesięciu miesiącach nauki odpocząć i zebrać siły na powrót do codziennych obowiązków we wrześniu 2019 roku. Po uroczystym przywitaniu przez Panią Dyrektor Dorotę Nowicką – Klimowicz, nastąpił bardzo ważny moment dla całej społeczności szkolnej – przekazanie dowództwa szkoły Pawłowi Hoeft. Kolejnym etapem było podziękowanie Pani Monice Łępickiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, za wieloletnią współpracę. Tradycyjnie Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyła świadectwa promocyjne oraz nagrody uczniom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce.
W sposób szczególny wyróżniono też uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły oraz wręczono nagrody za osiągnięcia z poszczególnych zakresów przedmiotowych, w tym za działalność w PCK, w debatach i rajdach rowerowych, aktywność proekologiczną i przyrodniczą, pracę na rzecz Samorządu Szkolnego, zaangażowanie w życie artystyczne szkoły i reprezentowanie szkoły w konkursach wokalnych, działalność w Kole Teatralnym, pracę na rzecz szkoły i promocję szkoły w środowisku lokalnym, udział w Wielkim Wojewódzkim Maratonie Czytelniczym. W końcu nastąpiła chwila, na którą wszyscy czekali ze zniecierpliwieniem – przedstawienie Prymusów – Mistrzów Szkolnych Aktywności. Tytuł dla klasy, która wykazała się największą aktywnością społeczną w konkurencjach przygotowanych przez Samorząd Szkolny. Ten zaszczytny tytuł został przyznany klasie 1B LO, który klasa odebrała wraz z wychowawczynią, Panią Agnieszką Siepetowską. Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019.
Życzmy Wam, drodzy uczniowie, bezpiecznego wypoczynku oraz wielu chwil wytchnienia od ławy szkolnej. Czekamy na Was w nowym roku szkolnym już za dwa miesiące!