ZP 3/2020 dostawa wyposażenia szkoleniowego w projekcie ON „zostań żołnierzem RP”

  1. Opis warunków (pobierz)
  2. Formularz oferty plik pdf (pobierz)
  3. Formularz oferty plik dok edytowalny (pobierz)
  4. Załącznik nr 1 do oferty Tabela wykaz oferowanego wyposażenia (pobierz)
  5. Opis do Tabeli str .1 ( pobierz)
  6. Opis do Tabeli str .2-6 (pobierz)

 

25.11.2020r.

W postępowaniu nie wyłoniono dostawcy.