Dokumenty szkoły

Statuty

Plan rozwoju szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Regulaminy

Procedury