Dokumenty szkoły

Statuty

Plan rozwoju szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Pogramy

Regulaminy

Procedury