Europejska podróż

1 maja 2004 r. obchodziliśmy 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty i swego rodzaju definitywne zakończenie istniejącego w latach 1945–1989 dwubiegunowego podziału kontynentu. Z tej okazji uczniowie szkolnej grupy EPAS przygotowali projekt „Europa – nasz wspólny dom”.

Każdy z nas mieszka w domu rodzinnym. Naszym drugim domem jest nasza ojczyzna- Polska. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że urodziliśmy się i mieszkamy również w Europie. Jesteśmy bowiem Polakami – Europejczykami. Z Europą łączy nas wiele- kontynent, przeszłość, dziedzictwo kulturowe. Unia Europejska nie jest państwem, tylko związkiem niezależnych państw, posiadających wspólne cele. Jan Paweł II wyraził przekonanie, iż: „Europa nie może być zamknięta dla samej siebie. Ona musi być otwarta na wszystkich i gotowa do dialogu i współpracy ze wszystkimi”. Realizując przesłanie tego Wielkiego Polaka postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej państwom należącym do Unii Europejskiej. Uczestnictwo w projekcie pogłębiło w uczniach poczucie przynależności do Europy oraz świadomość praw i obowiązków wynikających z członkostwa w  społeczeństwie europejskim.

https://www.youtube.com/watch?v=Nqpjfef9n4s