Europejski tydzień umiejętności zawodowych w ZSP Reda

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie stawia na kształcenie zawodowe.

– Każdy pracodawca chce pracownika z doświadczeniem, my umożliwiamy uczniom, aby zdobywali je już w szkole. Stawiamy na kształcenie nowoczesne nastawione na przekazywanie praktycznych umiejętności zawodowych naszym uczniom – powiedziała podczas obrony projektów medialnych dyrektor szkoły Dorota Nowicka – Klimowicz.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – Odkryj Swój Talent (European Vocational Skills Week – Discover Your Talent), to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Biorą w niej udział kraje członkowskie Unii Europejskiej, a podejmowane inicjatywy odbywają się na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Kształcenie zawodowe pozwala zdobyć umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie, których uczniowie potrzebują, żeby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Kształcenie i szkolenie zawodowe oferuje im możliwość rozwoju umiejętności i rozwoju zawodowego, a tym samym zaspokojenia potrzeb własnych i potrzeb pracodawców. Praktyki i uczenie się oparte na pracy ułatwiają przejście z systemu edukacji do miejsca pracy. Kursy kształcenia i szkolenia zawodowego mogą również pomóc w zdobyciu wyższych kwalifikacji w większości krajów, gdzie istnieją elastyczne ścieżki kariery.

ZSP w Redzie postanowił przyłączyć się do tej akcji. Celem szkolnych inicjatyw, organizowanych w pod hasłem „Odkryj swój talent” jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w szkole. W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbyły się wycieczki zawodowe dla technika eksploatacji portów i terminali, obrona projektów medialnych i kurs graficzny dla technika organizacji reklamy, czy też warsztaty z doradcą zawodowym. Podczas wycieczek młodzież zapoznała się m. in. ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach oraz oczekiwaniami pracodawców. Odbywały się również lekcje m.in. realizacja projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”,  lekcje prowadzone w ramach edukacji bhp „Kultura bezpieczeństwa”, czy też szkolne konkursy zawodowe m. in. „Poznaj swoje prawa w pracy”. W szkolnej bibliotece zaprezentowana została wystawa publikacji zawodoznawczych „Literatura popularnonaukowa”.

Uczniowie IV klasy technikum organizacji reklamy uczestniczyli w  kilkudniowym kursie graficznym dającym umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy na stanowisku grafika, projektanta. Kurs prowadzili trenerzy z firmy LABELPOLAND.COM. Podczas kursu uczniowie mieli okazję zapoznać się z dodatkowymi narzędziami oraz ustawieniami w programach Adobe w celu przygotowania materiałów do druku. Zajęcia zostały wzbogacone w materiały poligraficzne prezentowane przez trenerów.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych „ODKRYJ SWÓJ TALENT” to również okazja do spotkań z doradcą zawodowym. W czasie spotkań przedstawiono młodzieży techniki badań psychometrycznych, uczniowie określali swoje umiejętności zawodowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ankieta skłonności zawodowych i autotesty w kontekście analizy własnej zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Kolejnym działaniem była obrona projektów medialnych uczniów technikum organizacji reklamy. Młodzież od października pracowała nad projektowaniem kampanii medialnych i komunikacyjnych. Efektem ich pracy są projekty, które obronili przed promotorem i Dyrekcją Szkoły. Każda grupa dokonała prezentacji swojej pracy w ciągu 20 minut. Celem zaprezentowanego pakietu projektów uczniów było nabycie umiejętności tworzenia przekazów medialnych w różnych konwencjach, zwiększenie wiedzy o podstawowych narzędziach marketingowych oraz rozwój kompetencji prezentowania wyników pracy na forum grupy, z uwzględnieniem znajomości zasad proksemiki oraz medialnego savoir-vivre’u. Metoda projektów w kształceniu zawodowym polega na planowaniu, monitorowaniu i ocenianiu zadania wykonywanego przez uczniów, przy położeniu nacisku na rozwijanie umiejętności zawodowych w toku nauczania. Realizacja projektu medialnego powaliła uczniom na uczenie się poprzez integrację wiedzy z różnych dziedzin w obszarze reklamy, mediów, public relations. Uczestnictwo w takich projektach uczy samodzielności, wzbogaca wiedzę uczniów i przygotowuje do przyszłych studiów na uczelniach wyższych.