II etap Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Uczniowie technikum wzięli udział w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy o ZUS. W II etapie w każdym województwie rywalizowało ze sobą 20 trzyosobowych zespołów, które wyłonił etap I. To najlepsi uczniowie spośród ponad 30 tysięcy, którzy wzięli udział w Olimpiadzie w całej Polsce. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.