Wiedza i bezpieczeństwo w lotnictwie

Dnia 23 marca nasi uczniowie z klas pierwszych kształcących się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali wzięli udział w warsztatach „SAFETY FIRST! – bezpieczeństwo w transporcie lotniczym”, które zostały zorganizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Zajęcia odbyły się w formule polegającej na prezentacji wybranych aspektów i zagadnień z obszaru zarządzania bezpieczeństwem przez eksperta ze środowiska lotniczego. W programie warsztatów nie zabrakło wiadomości z zakresu: ochrony i bezpieczeństwa portów lotniczych, bezpieczeństwa procesów obsługi pasażerów i obsługi towarowej, organizacji ruchu lotniczego, znaczenia portów lotniczych w strukturze miast i regionów, zasad funkcjonowania portów lotniczych oraz praw pasażerów w transporcie publicznym.

Istotnym uzupełnieniem zajęć było wskazanie uczniom możliwości zatrudnienia w portach lotniczych oraz uświadomienie młodzieży, iż kompetencje społeczno – personalne są niezmiernie ważne w polityce transportowej lotnictwa.