II WOJEWÓDZKI KONKURS MULTIMEDIALNY „KREOWANIE KULTURY PRZEZ MEDIA”

ZNAMY FINALISTÓW

Znamy finalistów konkursu wojewódzkiego „Kreowanie kultury przez media” – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy stworzyli filmy przedstawiające różnego rodzaju motywy kulturowe w mediach. Wybranych 5 zespołów wraz z opiekunami zaprosimy we wrześniu na galę finałową, która odbędzie się w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie. Na twórców najlepszych spotów czekają atrakcyjne nagrody. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym Telewizji Morskiej TTM.

Zadanie konkursowe było złożone – wymagało od uczestników analizy pod kątem zastosowania w przekazie medialnym motywów kulturowych. Uczniowie kręcili filmy o tematyce:

  1. MASS MEDIA W KULTURZE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA.
  2. WPŁYW MEDIÓW I KULTURY NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODEGO CZŁOWIEKA.

Media stały się dominującym źródłem kształtowania indywidualnej wyobraźni szerokich rzeszy odbiorców, a to znaczy praktycznie całego społeczeństwa.           Stymulują rozwój kultury, zarówno w jej aspekcie symbolicznym, artystycznym jak obyczajowym i normatywnym, promują nowe tendencje, np. w sztuce, modzie i obyczajach. Przekaz  w mediach operuje kodami, do których należą m.in. motywy kulturowe, które są nieskończoną bazą symboli, stanowiących pewnego rodzaju wartości dla społeczeństwa. Bez środków społecznego przekazu dostęp do literatury, teatru, muzyki i sztuki byłby utrudniony, a wielokrotnie niemożliwy. Filmy konkursowe ukazywały wpływ nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka, funkcje mediów w społeczeństwie, przedstawiały człowieka w rzeczywistości wirtualnej, podkreślały znaczenie współczesnych mediów w kulturze.

Jako organizatorzy konkursu chcieliśmy zwrócić uwagę młodych ludzi na ważne aspekty popularyzacji wiedzy z zakresu nauki o mediach i kulturze w społeczeństwie oraz uświadomić młodemu człowiekowi istnienie mechanizmów oddziaływania współczesnych mass mediów. Ponadto celem konkursu było wskazanie roli i znaczenia współczesnych mediów w kulturze, a także umożliwienie samodzielnej analizy przekazów medialnych.

W wyniku obrad Jury I etapu wybrano finalistów konkursu:

Szkoła: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, uczestnicy: Aleksander Kawiak, Dawid Kózka, opiekun: Albert Rogiński

Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach, uczestnicy: Wiktoria Gafka, Wiktoria Plichta, opiekun: Grażyna Żakowska

Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku, uczestnicy: Katarzyna Szczęsna, Nikodem Kwiatkowski, Mateusz Dwulit, opiekun: Marek Małecki

Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, uczestnicy: Michał Woźniak, opiekun: Anna Ustowska

Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach , uczestnicy: Krystyna Fetisova, Artur Dampc, opiekun: Anna Ustowska

O tym, kto zdobędzie główną nagrodę finaliści dowiedzą się podczas uroczystej ceremonii rozdania nagród 20 wrześniu 2018 r. o godz. 10.30 w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie.

Przy ocenie prac Jury oceniało: zgodność filmu  z  celem  i  tematem  Konkursu, wartość merytoryczną filmu, jasną i logiczną strukturę filmu, pomysłowość, technikę, oryginalność, wrażenia artystyczne. Brano również pod uwagę potencjał i pomysłowość scenariusza filmu.

Doceniamy ogromne zaangażowanie wszystkich twórców filmów oraz pracę włożoną ich w przygotowanie. Finalistom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy Konkursu