Kampania „W ciąży-ani kieliszka” w naszej szkole

18 września 2017r. w naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach kampanii „W ciąży-ani kieliszka”. FAS (Fetal Alcohol Syndrome) czyli Alkoholowy Zespół Płodowy to jednostka chorobowa (wpisana do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób), której przyczyną jest alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży. U dzieci z FAS stwierdza się:

  • niedobór wzrostu i wagi;
  • wady w budowie twarzy (dysmorfie);
  • uszkodzenie układu nerwowego, zwłaszcza mózgu.

 Często występują również wady narządów wewnętrznych, narządów zmysłów, stawów i innych części ciała. Uszkodzenia, których doznało dziecko w łonie matki, zaburzają jego rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny. FAS jest nieuleczalny. Można jednak zmniejszyć problemy dziecka udzielając mu pomocy. W zależności od tego, jakie stwierdza się u niego deficyty, leczenie powinni prowadzić: pediatra, neurolog, psychiatra, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta.

Od 2000 roku używa się również terminu FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) na określenie wszystkich zaburzeń, których przyczyną jest alkohol spożywany przez matkę w czasie ciąży. FAS jest najpoważniejszym z tych zaburzeń.