Harmonogram badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych do Technikum:

Harmonogram badań lekarskich kandydatów zakwalifikowanych do Technikum: 10 lipca 2019r. Sala 4 Godz.8.00-14.00   Lp. Godzina Zawód 1.       8.00-9.00 Technik reklamy 2.       9.00-10.00 Technik architektury krajobrazu 3.       10.00-11.00 Technik realizacji nagłośnień Technik geodeta 4.       11.00-12.30 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 5.       12.30-14.00 Technik eksploatacji portów i terminali   Czytaj więcej…

EGZAMIN POPRAWKOWY

TERMINY (dotyczy uczniów którzy otrzymali ocenę niedostateczną w klasyfikacji końcoworocznej) Historia 26.08.2019 r. godz. 09.00 Język polski 26.08.2019 r. godz. 09.00 Geografia 27.08.2019 r. godz. 09.00 Biologia 27.08.2019 r. godz. 09.00 Język hiszpański 27.08.2019 r. godz. 09.00 Matematyka 28.08.2019 r. godz. 09.00     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Egzamin poprawkowy Czytaj więcej…

Nowy rozkład dzwonków w roku szkol. 2019/2020

Dzwonki  na rok szkolny 2019/2020   LP Jednostka lekcyjna   Przerwa śródlekcyjna 0      7.10  –  7.55      5’ 1      8.00  –  8.45      5’ 2      8.50  –  9.35      10’ 3      9.45  –  10.30      10’ 4    10.40  –  11.25      15’ 5    11.40 Czytaj więcej…

STYPENDIA zachęcamy do składnia wniosków

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego https://des.pomorskie.eu/-/stypendia-w-ramach-pomorskiego-programu-pomocy-stypendialnej-na-rok-szkolny-2019-2020   STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW:  http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA:  http://www.kuratorium.gda.pl/stypendium-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-i-wychowania DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA: STYPENDIUM STAROSTY WEJHEROWSKIEGO https://powiatwejherowski.pl/stypendia Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,60,cid,59.html  STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA RUMIA : https://rumia.eu/stypendia   Regulamin udzielania pomocy w ramach Czytaj więcej…