PODRĘCZNIKI obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Podręczniki do nauki przedmiotów ogólnokształcących dla klas liceum i technikum obowiązujące w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie w roku szkolnym 2021/2022   NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręczniki do Liceum kl.1 Podręczniki do Liceum kl.2 Podręczniki do Technikum kl.1 Podręczniki do Technikum kl.2 klasy  3 liceum i technikum NA PODBUDOWIE SZKOŁY GIMNAZJUM klasy 3 liceum i technikum klasy 4 ltechnikum  

Rusza rekrutacja kadry Powiatowego Zespołu Szkół do projektu

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie realizuje projekt „Nauczanie na miarę XXI wieku – rozwój kompetencji młodego Europejczyka” o nr 2019-1-PL01-KA101-064446 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. Projekt jest adresowany do kadry Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Projekt ma na celu umożliwienie nauczycielom Powiatowego Zespołu Czytaj więcej…

Zmiana przydziału sal

Uwaga! Zmiana przydziału sal w planie lekcji!!! Od poniedziałku 07.06.2021r rozpoczynają się egzaminy zawodowe w budynku B, które trwają do 25. 06 z wyjątkiem 2 dni:  14 i 15 czerwca. W związku z tym proszę się zapoznać z nowym przydziałem sal lekcyjnych na ten tydzień 7-11 czerwca. Plan lekcji nie uległ zmianie!!!! plan klas (pobierz)  

Noś maseczkę

Uwaga uczniowie! Przypominamy iż zgodnie z zaleceniami MEN i GIS zaleca się noszenie maseczek w  miejscach wspólnych – w korytarzach, klatkach schodowych czy szatniach.

Organizacja zajęć od 10.05.2021

Organizacja  zajęć od 10.05.2021r. od 10.05.2021r. obowiązuje nowy plan lekcji  dostępny  w Librusie ( w związku z odejściem klas maturalnych) 10-14.05.2021 wszystkie klasy zajęcia zdalne 17.05 2021-20.05.2021 zajęcia hybrydowo klasy podzielone wg poniższego zestawienia (pobierz) 31.05.2021-25.06.2021 wszystkie klasy zajęcia stacjonarnie. Ważne terminy przypomnienie: 17.05.2021r. termin wystawienia ocen proponowanych za 2 semestr 14.06.2021r termin wystawienia ocen końcoworocznych