Klasa policyjna podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Klasa policyjna uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez dr Radosława Stojek, który posiada dorobek naukowy w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Dorobek dr. Radosława Stojka oprócz aspektów teoretycznych zawiera nade wszystko aspekty praktyczne. Doświadczenie wpisuje się w pełni w obszar nauk społecznych – dyscypliny nauki o zarządzaniu. Zdobycie umiejętności praktycznych z zarządzania potwierdza fakt zajmowania następujących stanowisk: Członek Rady Nadzorczej w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. , Członek Rady Marketingowej Mayland Real Estate Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej BIOMEDICA Sp. z o. o. , Dyrektor Zarządzający Grupa 1INFO Sp. z o.o. Kierownik Zespołu Pionu Klientów Korporacyjnych  PZU S.A. Oddział w Sopocie.

Prowadzący w panelu ,,Kod genetyczny managera”  przedstawił uczestnikom czym powinien się wyróżniać i jakie powinien posiadać kompetencje manager.  Pan Doktor wskazał, że do najważniejszych kompetencji managera należą: kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność negocjowania, zarządzania czasem pracy, umiejętność komunikacji i asertywność. Wszystkie te kompetencje prowadzą do najważniejszej , którą jest Kierowanie pracą zespołu: współdziałanie w grupie prowadzące do osiągnięcia wspólnych celów.

Z kolei drugi wykład „Ślady kryminalistyki” poświęcony był tematyce technik i metod kryminalistycznych. Prowadzący na konkretnych przykładach , za pomocą specjalistycznych materiałów ( różnorodnych pędzelków i proszków) przedstawili uczestnikom przykładowe metody i techniki zabezpieczania śladów kryminalnych. Uczestnicy dowiedzieli się, że śladem może być każda pozostałość po zdarzeniu, którą kryminalistyk potrafi spostrzec i wykorzystać dla realizacji celów postępowania karnego, w tym ustalenia czy doszło do popełnienia przestępstwa i kto jest jego sprawcą. Uczestnicy samodzielnie doświadczyć mogli jak łatwo i dokładnie można uzyskać ślad z butelki czy mebla, wydawałoby się niewidoczny dla oczu .  Przedstawiona została także technika tworzenia portretu pamięciowego sprawcy. A na koniec każdy z uczniów mógł zostawić ślad po sobie otrzymując certyfikat daktyloskopijny z odwzorowanymi odciskami własnych linii papilarnych.