Strategie logistyki

Czy logistyka ma coś wspólnego z przygodami i podróżowaniem? Jaką drogę przebywają towary zanim trafią w ręce konsumenta? Co warto wiedzieć o łańcuchu dostaw? Na te i wiele innych pytań dotyczących branży logistycznej  uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali znaleźli odpowiedź podczas wykładu w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Wykład odbył się  pod hasłem: Spotkania z logistyką – Symulacje decyzji logistycznych. Wykładowca, p. dr Marcin Zięcina poruszył zagadnienia:  gospodarka opakowaniowa i magazynowa, bezpieczeństwo w magazynie. Prowadzący opowiadała o cechach, którymi powinni się charakteryzować pracownicy firmy transportowej i specyfice tej pracy. Podczas wykładu nie tylko była mowa o logistyce, ale również prowadzący zadawał pytania, a uczniowie, którzy prawidłowo odpowiedzieli, otrzymywali nagrody.