Dokumenty szkoły

Statuty

Plan rozwoju szkoły

W czasie nauki zdalnej obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania oraz przedmiotowy system oceniania uzupełniony o szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość. Informacje te znajdują się w dokumencie : zasady organizacji pracy na odległość.

.

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2021/2022 rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Pogramy

 

REGULAMINY:

 1. Regulamin Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie.
 2. Regulamin klas mundurowych PZS Reda
 3. Regulamin strzelnicy
 4. Regulamin dziennika elektronicznego LIBRUS.
 5. Polityka monitoringu wizyjnego
 6. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności.
 7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 8. Regulamin Samorządu Rady Słuchaczy.
 9. Regulamin opracowania prac kontrolnych i egzaminów semestralnych słuchaczy.
 10. Regulamin dyżurów nauczycielskich.
 11. Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych.
 12. Regulamin korzystania z szafek uczniowskich.
 13. Regulamin biblioteki.
 14. Regulamin pracowni komputerowej.
 15. Regulamin korzystania z szatni sportowych.
 16. Regulamin pracowni zajęć praktycznych.
 17. Regulamin pracowni chemicznej/fizycznej/biologicznej.
 18. Regulamin zastępstw doraźnych.
 19. Regulamin wydawania mLegitymacji szkolnej PZS Reda.
  1. Wniosek uczeń pełnoletni.
  2. Wniosek uczeń niepełnoletni.

 

PROCEDURY:

 1. Procedura ewakuacyjna PZS Reda.
 2. Procedura organizacji nauczania indywidualnego.
 3. Procedura dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Procedura organizacji egzaminu zawodowego egzaminu oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 5. Procedura w przypadku podjęcia próby samobójczej lub samobójstwo ucznia.
 6. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
 7. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych.
 8. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
 9. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.
 10. Procedura realizacji zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”.
 11. Procedura uzyskiwania zwolnienia  z nauki drugiego języka obcego.

ZASADY PRACY NA ODLEGŁOŚĆ:

DO POBRANIA:

 1. podanie o egzamin klasyfikacyjny
 2. podanie o egzamin poprawkowy
 3. podanie o egzamin sprawdzający
 4. podanie o powtarzanie klasy
 5. podanie o przeniesienie do innej klasy
 6. podanie o przeniesienie do liceum
 7. podanie o przeniesienie do technikum
 8. podanie o warunkowa promocje
 9. podanie o zwolnienie z wf