Plener fotograficzny uczniów techniki reklamy

Ideą kierunku technikum reklamy jest m. in. rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Dokumentowanie przemijającego czasu, prowadzenie „historii” rodziny, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii. Mimo szalonego postępu technologicznego – od pierwszego utrwalonego zdjęcia na płycie szklanej w 1827 do aparatów cyfrowych, to idea wykonywania zdjęć pozostała ta sama – utrwalanie najważniejszych wydarzeń z życia ludzi.

W minionym tygodniu uczniowie I klasy technikum reklamy wybrali się w plener fotograficzny pt. „Ludzie”. Celem warsztatów było rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania.

Takie spotkanie ze sztuką, to doskonałe połączenie fotografii z dobrą zabawą. Zajęcia umożliwią rozwinięcie pasji oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych. Plenery fotograficzne w technikum reklamy są ukierunkowane na rozwijanie kreatywności i realizację twórczych pomysłów poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi, właściwymi dla fotografii. Uczniowie mają możliwość zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego.