Poznaj swoje prawa w pracy

W dniu 19 grudnia 2017 roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego walczyli o zwycięstwo w etapie wojewódzkim konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Do konkursu zgłaszają się szkoły ponadgimnazjalne uczestniczące w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. Do konkursu przystąpiło 40 uczniów z 20 szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń naszej szkoły Jakub Elwart zajął 4 miejsce, a Klaudia Warszewska 7 miejsce. Gratulujemy serdecznie!