Poznaj zwycięzców I etapu Olimpiad

W minionym tygodniu w naszej szkole odbył się I etap Olimpiady medialnej i Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Olimpiada Medialna inicjowana jest z potrzeby kształcenia świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego i skierowania energii środowiska edukacyjnego na polepszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce. Przedsięwzięcie służy rozwojowi szerokiej grupy osób świadomych i krytycznie odbierających  media, posiadających  wiedzę  na  temat  historii  ich  rozwoju, rozumiejących  zasady  ich  działania, umiejących  je  kreować  i współtworzyć  na  poziomie znacznie wyższym od współczesnego aktywnego internauty. Uczestnicy w I etapie poruszali zagadnienia medialne, a także wydarzenia i procesy historyczne z nimi związane. Pytania konkursowe obejmowały w szczególności zagadnienia: sztuka informacji, odbiór i tworzenie przekazów medialnych, transformacja mediów, sztuka prezentacji i debaty, film. Temat przewodni Olimpiady, to: Media jako narzędzie kształtowania wizerunku.

Z kolei uczestnicy  tegorocznej  edycji  Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej odpowiadali na pytania z zakresu filmów,  przekazów  medialnych,  zjawisk komunikacji  społecznej,  które  prowokują do  tworzenia  ocen  i  sądów  moralnych,  prezentują ważne  problemy  społeczne,  demaskują  przemoc, przejawy dyskryminacji i niesprawiedliwości. W szczególności pytania poruszały zagadnienia m.in.: dekalog jako podstawa życia moralnego, poszukiwanie autorytetów i wzorców osobowych, rozważania o ideałach męstwa, sprawiedliwości, wolności etc., przyjmowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny, problem manipulacji, zasady etyki w przestrzeni medialnej oraz w filmie,  moralne aspekty pracy oraz różnych dziedzin życia publicznego.

Miło nam poinformować, iż uczniowie Naszej Szkoły kształcący się w  technikum organizacji reklamy – zakwalifikowali się do zawodów II stopnia w obu Olimpiadach. Bój był zażarty, gdyż w Olimpiadzie udział wzięło ponad 700 uczniów w kraju. W Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej do II etapu przeszli uczniowie: Dominika Cieślewicz, Aleksandra Grabowska, Michalina Soitz. W Olimpiadzie medialnej na 523 osoby biorące udział, w pierwszej dziesiątce znaleźli się Izabela NowakPatryk Mrozek.