Przetarg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont pomieszczeń gospodarczych i magazynowych w piwnicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, 84-240 Reda, ul. Łąkowej 36/38”