Stymulacja mózgu. Bioetyczne aspekty współczesnej biologii i biotechnologii

Warsztaty dotyczące działania mózgu i układu nerwowego oraz jego sztucznej (indukowanej elektrycznie) stymulacji odbyły się na katedrze fizjologii zwierząt i człowieka. Poprowadziła je dla nas pani mgr Karolina Plucińska.  Omawiano na nich m.in. nowoczesne metody leczenia chorób układu nerwowego takich jak choroby Parkinsona, czy zaburzeń układu nagrody- uzależnienia, depresja, czy monstrualna otyłość. Podczas części praktycznej uczniowie mieli okazję zobaczyć laboratorium katedralne oraz samodzielnie przygotować specjalistyczny sprzęt – elektrody oraz podłączenia stosowane podczas doświadczeń na szczurach laboratoryjnych. Omówiono również zasady pracy ze zwierzętami dla poszanowania ich praw i zachowania zasad pracy naukowej. Druga część zajęć, a mianowicie wykład oraz dyskusja dotycząca bioetyki produkcji oraz stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) została poprowadzona przez panią dr Annę Kot. Uczniowie mieli szansę zapoznać się z metodami produkcji GMO oraz przedyskutować hipoteczne zagrożenia i korzyści z nimi związane.
 
Opiekunami na wyjeździe były Danuta Nowakowska i Aldona Reszka.
Grupa obejmowała uczniów klas 1atp, 1bplo i 2blo z zakresu rozszerzonej biologii.