Technik organizacji reklamy na warsztatach radiowych

Podczas warsztatów z dziennikarstwa radiowego, uczniowie technikum organizacji reklamy poznali specyfikę pracy w multimedialnym newsroomie. Uczestnicy zapoznali się z elementami pracy  w radiowym studiu oraz dowiedzieli się, jak wygląda współpraca –  dziennikarza, realizatora dźwięku, wydawcy i innych osób tworzących daną formę radiową np. aktorów, ekspertów, czy twórców oprawy muzycznej.

Głównym zadaniem praktycznych zajęć w studiu radiowym było przyswojenie przez uczniów tzw. „języka radiowego”, wskazanie jego specyfiki oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w realizacji własnych audycji i programów. Praca w studio radiowym, umiejętność montażu cyfrowego, pozwalają  uczniom na zdobycie pewnej samodzielności twórczej,  wykorzystywanej w późniejszej zawodowej pracy dziennikarza radiowego.

Uczniowie w ramach radiowego warsztatu dziennikarskiego przeszli cykl prób mikrofonowych, poznali  zasady zachowania się przed mikrofonem, ćwiczyli barwę głosu, błyskotliwość dziennikarską i sposoby logicznego akcentowania  w tekście. Uczniowie technikum reklamy podlegają szkoleniu doskonalącemu sposób wypowiedzi radiowej oraz ćwiczą przy mikrofonie interpretacje tekstów, a także poznają tajniki narracji radiowej.

Przyszły pracownik w studiu radiowym musi opanować umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli, swobodnego, płynnego i poprawnego mówienia, a także trafnego zadawania pytań i udzielania wypowiedzi. Profesjonalne radiowe studio stwarza uczniom możliwość doskonalenia umiejętności wygłaszania tekstów z pamięci, właściwej interpunkcji, poprawnego i logicznego akcentowania w prezentowanych na antenie tekstach.

Praktyczne zajęcia w pracowni radiowej przygotowują uczniów do samodzielnej pracy nad dokumentacją merytoryczną, realizacją i organizacją materiału dźwiękowego takich gatunków radiowych jak: informacja, felieton, szeroko pojęta publicystyka społeczna, polityczna i kulturalna, wywiad, reportaż radiowy, audycja dokumentalna, a także dyskusja w studio.