Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2019 r. nasi uczniowie usłyszeli: „Uroczyście ogłaszam, że rok szkolny 2018/2019 uważam za otwarty!”.

Aula szkolna zgromadziła  zaproszonych gości, uczniów, nauczycieli oraz rodziców. W rozmowach dało się jeszcze wyczuć ducha wakacji, ale jednocześnie słyszało się radość ze spotkania z kolegami i koleżankami z klasy. Trochę mniej pewnie czuli się pierwszoklasiści, wypatrujący znajomych twarzy.       

Uroczystości inauguracyjne   rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego. Wszystkich zgromadzonych w murach szkoły przywitała Dyrektor Szkoły Dorota Nowicka – Klimowicz. Szczególnie ciepłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, życząc im, aby zawarli nowe przyjaźnie  i mogli rozwijać swoje zainteresowania zawodowe, naukowe i sportowe. Następnie przedstawiła uczniom ich wychowawców i nowych nauczycieli. Życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i realizacji wyznaczonych celów oraz marzeń. Nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.

Na koniec wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, aby spotkać się z wychowawcami na pierwszej w tym roku lekcji wychowawczej.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne  życzymy wszystkim Uczniom powodzenia, wielu sukcesów, odkrywania zdolności i rozwijania pasji.

Stefan Żeromski, wybitny polski literat, napisał, że „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”. Kadra pedagogiczna nie może więc złożyć Naszym Uczniom lepszych życzeń niż te, byście nigdy nie przestali być spragnieni wiedzy, poznawania otaczających Was zjawisk oraz kultur. Życzymy Wam jak najlepszych wyników w nauce, a także pozytywnego nastawienia.

Niech czas spędzony w szkole będzie owocny, bezpieczny i radosny. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń.

Mamy aż 10 miesięcy, by wzajemnie uczyć się od siebie i inspirować. Korzystajmy z okazji, że jesteśmy tu wszyscy razem, cieszmy się wspólnie spędzanym czasem i na każdym kroku okazujmy sobie życzliwość.