Erasmus+ Power

Z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 rusza w szkole kolejny projekt Erasmus+ Power.

Projekt „Profesjonalne praktyki drogą do Europy, czyli efektywne kształcenie na potrzeby rynku pracy” zakłada realizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum. Będą to dwutygodniowe praktyki w Hiszpanii. Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie dostępności młodzieży do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych, zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy oraz umożliwienie rozwoju praktycznych umiejętności zawodowych, z uwzględnieniem kompetencji językowych oraz interdyscyplinarnych. Uczestnik praktyk zapozna się z nowymi trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how w branży poligraficzno-medialnej oraz transportu lotniczego.

Na te przedsięwzięcia, adresowane wprost do uczniów kształcących się w zawodach technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik eksploatacji portów i terminali oraz nauczycieli zawodu, udało się pozyskać niebagatelną kwotę niemal miliona złotych.

Informujemy również, że od listopada 2018 r. w naszej szkole rusza nowy projekt unijny ERASMUS+, który powstał przy współpracy ze szkoła niemiecką. Projekt  pt. „A song to integrate nations and aather all colours together” został zatwierdzony przez Narodową Agencję, co oznacza, że nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych do Niemiec, Rumuni, Sycylii oraz Turcji, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W czasie dwóch lat projektu zaplanowanych jest 6 spotkań nauczycieli i uczniów ze szkołami partnerskimi.

Głównym celem projektu jest integracja międzykulturowa i społeczna uczniów poprzez opracowanie i wystawienie integracyjnego musicalu z włączeniem folklorystycznej muzyki i tańców. Jego celem jest także promocja europejskiej kultury i sztuki, budowanie współpracy kulturalnej na   poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowanie przekazów kulturowych do otoczenia cyfrowego i wdrażania innowacji. Projekt skupia się na przygotowaniu uczniów do zawodu artysty oraz promowaniu sztuki wśród mieszkańców europejskich miast. Uczniowie mogą rozwijać swoją pasję, a dodatkowo projekt pomaga im rozumieć potrzeby, wymagania i zasady rządzące obecnym rynkiem pracy w branżach kreatywnych.

Ogromne słowa uznania należą się pani Dyrektor Szkoły, a także kadrze zaangażowanej w pozyskiwanie środków. To przykład do naśladowania dla pozostałych menadżerów placówek oświatowych w naszym powiecie. Pani dyrektor Dorota Nowicka –Klimowicz, to profesjonalistka i uznana marka, która z sukcesami funkcjonuje w oświacie. Dzięki takim działaniom, oferta edukacyjna PZS Reda staje się coraz atrakcyjniejsza. Droga młodzieży, możemy Was zapewnić, że to nie koniec naszych starań o poprawę jakości oświaty.  Programy Erasmus + realizowane w nowym roku szkolnym pomogą zarówno młodzieży, jak również jej nauczycielom. Chcemy, aby nasza młodzież była coraz bardziej konkurencyjna na europejskim runku pracy.