Warsztaty „Moja pierwsza praca”

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” uczniowie technikum organizacji reklamy  wzięli udział w warsztatach „Moja pierwsza praca”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Wejherowie. Młodzież została zapoznana z przepisami dotyczącymi zatrudniania, urlopów, bhp na stanowisku pracy, obowiązków pracownika i pracodawcy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał kompendium wiedzy o prawie pracy, niezbędne dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę.

Pogadanka połączona z dyskusją i praktycznymi wskazówkami była dopełnieniem spotkań uczniów z inspektorem pracy. Uzyskane informacje będą z pewnością przydatne w życiu zawodowym, bowiem już za kilka tygodni młodzi ludzie podejmą pracę sezonową i staże zawodowe.