Zimowy rajd….śladami Grudnia ’70 w Gdyni

19 grudnia członkowie Szkolnego Koła Cyklistów udali się na rajd pod hasłem….śladami Grudnia ’70 w Gdyni. Mimo trudnych warunków na drodze udało nam się dotrzeć do wyznaczonego miejsca, gdzie Oliwier omówił nam przebieg wydarzeń na Wybrzeżu w roku 1970. kolejnym krokiem był
schron pod budynkiem „akwarium” na terenie dawnej Stoczni Gdynia powstał w latach 70. ub. wieku i pełnił rolę punktu dowodzenia pozostałymi schronami na tym terenie. Labirynt korytarzy, nigdy nieukończone przejście podziemne oraz potężne schrony zachowane w idealnym stanie – to wszystko kryje w swoich podziemiach modernizowany biurowiec przy ul. Marynarki Polskiej.