Rusza nabór uczestników na praktyki zagraniczne do Hiszpanii

Od stycznia 2019 roku ruszyła rekrutacja na praktyki zagraniczne w Hiszpanii.  Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatorów projektu p. Ewy Macek i p. Gabriela Wołosewicza.  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i rekrutacji.
Praktyki zagraniczne realizujemy w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Praktyki w słonecznej Hiszpanii trwają 2 tygodnie i przeznaczone są dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik organizacji reklamytechnik eksploatacji portów i terminali.
Połącz przyjemne z pożytecznym!

Dokumenty: