1 marca 2024 – Wspominamy Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
1 marca uczniowie naszej szkoły oddali im cześć biorą udział w uroczystościach w Wejherowie.

https://m.telewizjattm.pl/dzien/2024-03-01/63284-wspominamy-zolnierzy-wykletych.html?play=on

Autor: Aneta Dziechciowska