Podsumowanie rekrutacji do projektu

„BUDOWANIE KIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW TECHNIKUM 2023/2024“

w ramach akredytacji  ERASMUS +

Numer Umowy: 2023-1-PL01-KA121-VET-000147841

            Zakończyła się rekrutacja do zagranicznej mobilności edukacyjnej w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147841, realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, który będzie miał miejsce w Hiszpanii. Wyjazd zaplanowany jest w terminie 04-18.05.2024 r. Projekt jest skierowany do uczniów kształcących się w Technikum im. Maurycego Mochnackiego. W jego ramach 22 uczniów oraz 3 opiekunów wyjedzie do Alicante, aby tam realizować program zajęć zawodowych oraz program językowo-kulturowy. Poza tym uczniowie zakwalifikowani do projektu przed wyjazdem otrzymają szerokie wsparcie logistyczne oraz merytoryczne, szkolenie językowo-kulturowe oraz pedagogiczne z elementami integracji europejskiej, pozwalających na przygotowanie do udziału w mobilności.

            Uczestnicy zostali wybrani na podstawie weryfikacji składanych Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez Komisję rekrutacyjną. Każdy uczeń, który nie znalazł się na liście osób zakwalifikowanych, miał możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Dyrektora szkoły.
            Nasi podopieczni już niebawem rozpoczną swoje przygotowania organizacyjne, językowe oraz pedagogiczne do projektu, które pozwoli im poznać tradycję, historię oraz kulturę Hiszpanii i czerpać pełne możliwości z mobilności zagranicznej oraz współpracy międzynarodowej obu instytucji uczestniczących w projekcie.