Czas na karierę

Uczniowie klasy III at uczestniczyli w Targi Edukacji i Pracy w ZSP nr 2 w Rumi. Targi skierowane były do młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu powiatu wejherowskiego i okolic. Miały na celu przybliżenie oferty edukacyjnej placówek oświatowych i pracodawców z Trójmiasta. Ponadto podczas targów młodzież mogła skorzystać z pośrednictwa pracy i zapoznać się z obecnie realizowanymi ofertami pracy, którymi dysponuje OHP i PPP w Wejherowie. Kadra instytucji biorących udział w targach upowszechniała pośrednictwo pracy realizowane poprzez foldery, ulotki informacyjne i indywidualne rozmowy z zainteresowanymi. Przedsięwzięcie umożliwiło młodzieży bezpośredni kontakt z pracownikami placówek oświatowych i instytucji rynku pracy. Podejmowane działania służą ułatwieniu młodym ludziom podjęcia istotnych życiowych wyborów dotyczących ich edukacji i pracy. Targi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności.