Dzień Nauczyciela w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej, to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

12 października 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej glos zabrała Pani dyrektor Dorota Nowicka – Klimowicz, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Podczas uroczystości Samorząd Szkolny rozstrzygnął szkolne konkursy oraz uhonorował „7 wspaniałych”, którzy zostali wybrani w ramach plebiscytu zorganizowanego z okazji Dnia Chłopaka. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty i drobne upominki. 

W części artystycznej uczniowie I klasy technikum organizacji reklamy oraz Samorząd Szkolny  zaprosił wszystkich zebranych do wspólnej zabawy „Czy poznajesz swojego nauczyciela?” Uczniowie w żartobliwym sposób wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów.