Kaszubi w walce o niepodległość

09 października uczniowie klas: 2aLO, 2dT, 2eT uczestniczyli w prelekcji pod tytułem „Kaszubi w walce o niepodległość” w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie. Pan Michał Hinc w ciekawy i przystępny sposób przedstawił młodzieży zawiłe losy Kaszubów w pierwszej połowie XX wieku.  Swoje wystąpienie rozpoczął od sytuacji Kaszubów pod zaborem pruskim, o podejmowanych działaniach zaborców zmierzających do ich  wynarodowienia. Pan Michał przybliżył również postaci ważnych działaczy walczących o prawa Kaszubów. W wykładzie nie mogło również zabraknąć informacji na temat Wielkiej Wojny, a także tragicznych losów Kaszubów w czasie II wojny światowej. Prelekcja stanowiła wprowadzenie do filmu „Kamerdyner”, który młodzież oglądała w ogromnym skupieniu.  Reżyser, Michał Bajon, przedstawił sagę rodu von Kraussów opowiadającą o skomplikowanych relacjach niemiecko – polsko – kaszubskich. Twórcy filmu pokazali piękne kaszubskie krajobrazy, oddali ducha epoki. Na uwagę zasługują wspaniałe role Panów Janusza Gajosa i Adama Woronowicza oraz Pani Anny Radwan.