Dzień otwarty na AMW w Gdyni

W piątek 1 grudnia klasa 1 Blo gościła w murach Akademii Marynarki Wojennej w ramach dni otwartych. Uczelni w której pracuje ponad 250 wykładowców i nauczycieli a studentów jest ponad 3000 rocznie w systemie cywilno – wojskowym. Prorektor ds. kształcenia kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski przywitał przybyłych gości w auli biblioteki głównej i pokrótce przedstawił historię i tradycje Akademii. Zapoznał ze strukturą, obiektami i zasadami funkcjonowania uczelni. Zostały przybliżone zasady rekrutacji zarówno na studia wojskowe jak i cywilne. Pan Komandor omówił ł też idee, oczekiwania i cele wdrażanego projektu Ministerstwa Obrony Narodowej – LEGIA AKADEMICKA. Następnie w 16 osobowych grupach pod opieką Podchorążych AMW przebiegało zwiedzanie laboratoriów, trenażerów i wydziałów Akademii, takich jak: trenażer okrętu podwodnego, symulator spawań metali, pracowni silników okrętowych, symulatory siłowni okrętowych, wydziału nawigacji i uzbrojenia okrętowego, symulatora sterowania okrętami, zakład systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nasi uczniowie mimo niesprzyjającej pogody bardzo ciekawie i miło spędzili ten pierwszy dzień grudnia. Wielu z nich wyrażało chęć w przyszłości podjęcia kształcenia w Akademii i dodało im to więcej motywacji do nauki i pracą nad swoją  osobą.

Ireneusz Kalinowski