Edukacja globalna, czyli kolejne spotkanie szkolnej grupy PAH

Tuż przed feriami odbyło się kolejne spotkanie szkolnej grupy PAH. Przewodnim tematem warsztatu były aktualne wyzwania globalne i ich przekaz w mediach tradycyjnych i nowoczesnych.
Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Na spotkaniu dyskutowaliśmy m.in. o zapewnieniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz poprawie jakości życia w krajach Globalnego Południa. Szczególnie skupiliśmy się na przedstawianiu perspektywy Globalnego Południa, kształtowaniu krytycznego myślenia i zmianie postaw oraz rozumieniu świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu.
Naszym celem jest edukacja społeczności szkolnej i zwrócenie Waszej uwagi na globalne potrzeby i prawa człowieka, dlatego też po feriach planujemy szkolną akcję z zakresu edukacji globalnej.