Technikum w Redzie liderem nowoczesnej szkoły zawodowej w Polsce

Technikum w Redzie liderem nowoczesnej szkoły zawodowej w Polsce

We wtorek 30 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca V edycję Ogólnopolskiego Konkursu “Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

Z przyjemnością informujemy, że w gronie zwycięzców na pierwszym miejscu znalazła się nasza szkoła za szeroką współpracę z pracodawcami z branży poligraficzno – medialnej: TTM sp. z o.o. , Agencja Reklamowa Cardo. Pani dyrektor Dorota Nowicka – Klimowicz odebrała statuetkę z rąk p. Marzeny Machałek – sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz p. Jadwigi Marioli Szczypiń – dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Warto podkreślić, że w gali brało udział wielu znamienitych gości, w tym kilku kuratorów oświaty reprezentujących różne województwa.

Zadaniem naszego technikum jest przygotowanie przyszłego absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Realizacji priorytetu, jakim jest dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na europejski rynek pracy, służy prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, we współpracy z pracodawcami.

Uroczystości wręczania nagrody laureatom V edycji konkursu zawodowego „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły” towarzyszyła konferencja podsumowująca projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”. W jej ramach przedstawiono obecne i planowane zmiany w kształceniu zawodowym.