Fact and Fiction in American Literature

23.11 przedstawiciele klas III CT, II BT, II ALO, II B LO uczestniczyli w warsztatach „Fact and Fiction in American Literature” zorganizowanych przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Uczniowie wysłuchali wykładu w języku angielskim na temat technik stosowanych przez pisarzy oraz brali aktywny udział w warsztatach „creative writing and faction”.