Grywalizacja u pracodawców

Drużyna uczniów klasy technik eksploatacji portów i terminali wzięła udział w grze miejskiej, w której mogli sprawdzić swoje kompetencje składające się na szeroko pojmowaną postawę przedsiębiorczą. Uczniowie odwiedzili kolejne przystanki gry, zlokalizowane u największych pracodawców w centrum biznesowym Olivia Business Center oraz na Uniwersytecie Gdańskim Wykonywali zadania sprawdzające ich kreatywność, umiejętność analizy i selekcji danych, planowania, współpracy w grupie oraz komunikacji. Zadania były różne: od wskazania kilku zmiennych, które w największym stopniu wpływają na cenę sprzedaży domów w USA, przez wymyślenie hasła promującego rekrutację pracowników do firmy kurierskiej, po twórcze reagowanie na niespodziewane sytuacje. Grupy mierzyły się z wieloma wyzwaniami, oceniane były przez komisję składającą się z przedstawicieli pracodawców, za pomysłowość, zaangażowanie, przygotowanie i sposób prezentacji. Przystanki przygotowali: Staples, State Street, Agencja Rozwoju Pomorza, Olivia Business Centre, Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy – WUP w Gdańsku, thyssenkrupp, PwC, Torus, Koło Naukowe Metod Ilościowych – UG, Radio Mors – UG.

Definicja przedsiębiorczości nie zamyka się tylko wokół prowadzenia biznesu, ale obejmuje również życiową postawę, aktywność, otwartość na wiedzę i wyzwania. To też rozwój  takich cech jak optymizm, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, które przydają się nie tylko w tworzeniu własnej firmy, ale również  w życiu codziennym.