Dlaczego nie debata?

Dlaczego potrzebujemy unijnej polityki transportowej? Podglądamy lekcje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali…

W celu rozwija umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, kształcenia umiejętności tworzenia różnorodnej, jasnej i efektywnej argumentacji oraz rozwoju kompetencji zawodowych odbyła się dyskusja panelowa oraz debata oksfordzka. Tematem debaty została polityka transportowa UE.

Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom działań, jakie podejmuje Unia w obszarze transportu. Uczniowie w swoich wystąpieniach przedstawili krótką historię polityki transportowej, podali jej najważniejsze etapy oraz na wybranych przykładach zaprezentowali, jak najlepiej zrozumieć politykę UE. Debatę zakończyło rozważanie nad celami i wyzwaniami na przyszłość w całej Europie oraz jak zwiększyć innowacyjność rynku transportu w UE.

Taka forma rozwija umiejętność rozmowy i spontanicznej wymiany poglądów. Debata wzmacnia pewność siebie oraz zwraca uwagę na to, jak istotne jest popieranie argumentów rzetelnymi dowodami.

Unia Europejska jest pierwszym i jak dotąd jedynym na świecie regionem, gdzie pasażerom przysługuje pełen zestaw wszechstronnych i zintegrowanych podstawowych praw we wszystkich rodzajach transportu. Prawa te opierają się na następujących zasadach: niedyskryminacja, dostęp do dokładnych i aktualnych informacji oraz natychmiastowa i dostosowana do sytuacji pomoc.