IV miejsce uczniów portów i terminali

IV miejsce uczniów portów i terminali w Ogólnopolskim Turnieju Turniej Debat Oksfordzkich

Dnia 30 listopada 2018 roku odbył się turniej debat oksfordzkich zorganizowany przez Centrum Europejskie w Warszawie, Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej w Łodzi i Instytut Pamięci Narodowej. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę z wielkim zaangażowaniem przygotowywali się do uczestnictwa w debatach. Zgłębiali tematy historyczno-europejskie, które miały stać się jej przedmiotem oraz szlifowali swoje umiejętności krasomówcze.

Główne cele tego interdyscyplinarnego konkursu to m.in. rozwijanie  umiejętności  kulturalnej  wymiany  poglądów  oraz  rozstrzygania  sporów  zgodnie z zasadami szacunku wobec rozmówcy oraz posiadanej przez niego wiedzy, skutecznego  przemawiania  na  forum  publicznym  oraz  kształtowanie postawy  zgodnej  z  regułami kulturalnego  funkcjonowania  w sferze publicznej i społecznej, niezbędnej w przyszłej karierze zawodowej, popularyzowanie tematyki historycznej  i europejskiej w ujęciu interdyscyplinarnym, uwzględniającym  zakres wiedzy nauk pokrewnych historii i kształtowanie szacunku wobec spuścizny przodków na poziomie ogólnopolskim, a także w stosunku do dziedzictwa cywilizacji europejskiej.

 Udział w debacie oksfordzkiej to doskonały sposób na rozwinięcie tak pożądanych obecnie na rynku pracy kompetencji miękkich – umiejętności wystąpień publicznych, argumentacji i współpracy z innymi. Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł, a ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi.

Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie w działania projektu.