Jak działa firma i jak działać w zespole…

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości klasa 1 bT uczestniczyła w wykładzie profesora Janusza Erenca w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Wykład na temat „Kierowanie firmą – aspekty socjologiczne” przybliżył naszym uczniom zasady funkcjonowania firmy i działania w zespole. Profesor Erenc przedstawił podejście pracodawcy do pracownika według założeń Douglasa McGregora. Uczniowie poznali style kierowania ludźmi w zespole, zasady funkcjonowania zespołu oraz dowiedzieli się, jaką rolę powinien mieć każdy członek dobrze funkcjonującej grupy ludzi tworzących zespół w przedsiębiorstwie. Na zakończenie wykładowca zapoznał nas z pięcioma podstawowymi cechami dobrego kierownika. W ciągu dwóch godzin zajęć nasi uczniowie nie tylko zyskali wiele praktycznych i merytorycznych informacji na temat funkcjonowania dobrego przedsiębiorstwa, ale również wymieniali doświadczenia i poglądy z innymi uczniami pozostałych szkół.