Jesteśmy Szkołą Humanitarną!

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła wzięła udział w programie Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Humanitarna”. W ramach projektu młodzież i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, zajęciach mających na celu zwiększanie ich wiedzy z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie postaw społecznie odpowiedzialnych. W szkole odbyły m. in. się prelekcje dotyczące problematyki głodu i niedożywienia, sposobu dystrybucji żywności, dysproporcji w rozwoju rolnictwa. Ważnym elementem prelekcji było odniesienie się do potrzeb lokalnych społeczności. Celem projektu było zwiększenie wiedzy uczniów z zakresu globalnych współzależności, uświadomienie, że każdy ma bezpośredni wpływ na świat, a także zainspirowanie do aktywności w zakresie rozwiązywania globalnych problemów. Udział w projekcie „Szkoła Humanitarna” dał placówce możliwość działania na rzecz tworzenia bardziej sprawiedliwego świata poprzez zaangażowanie w realizację projektu z zakresu edukacji globalnej.

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 szkolni koordynatorzy projektu – pani Ewa Macek oraz pan Gabriel Wołosewicz wręczyli certyfikat „Szkoły Humanitarnej” Polskiej Akcji Humanitarnej – Pani Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Podziękowania należą się całej społeczności uczniowskiej, a szczególne szkolnej grupie PAH za zaangażowanie się w problematykę akcji humanitarnych na świecie oraz promocję działalności Polskiej Akcji Humanitarnej – dodała Pani Dyrektor odbierając certyfikat „Szkoły Humanitarnej”.