REALIZACJA PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

W roku szkolnym 2020/2021 kontynuujemy działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Chcemy w sposób świadomy i wszechstronny wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska. Chcemy wychować ucznia świadomego, który stanie się w przyszłości obywatelem dbającym o potrzeby innych, aktywnie włączającym się w działania na rzecz poprawy jakości i stylu życia. Czytaj więcej…

Szkoła Promująca Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie O PROMOCJI ZDROWIA              Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea Czytaj więcej…