Kierunek – Europa!

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku odbyły się warsztaty europejskie, których organizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej i Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w Warszawie.

Warsztaty adresowane zostały do Młodszych Ambasadorów Parlamentu Europejskiego. Zajęcia miały charakter konwersatoriów, z bardzo dużym udziałem młodzieży w dyskusji.
Uczniowie dyskutowali na tematy związane z Unią Europejską. Celem szkolenia było upowszechnienie wiedzy o procesie integracji europejskiej, strukturze, zasadach i mechanizmach działania UE i związanych z tym zagadnieniem innych spraw wiedzy. Ponadto młodzież wzbogaciła się w wiedzę oraz nabyła praktyczne umiejętności dotyczące skutecznego wykorzystania możliwości wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Uczniowie wymienili się doświadczeniami i pomysłami na rozpowszechnienie działań UE.