KLASY PORTÓW I TERMINALI NA LOTNISKU, CZYLI UCZYMY ZASTOSOWANIA TEORII W PRAKTYCE

W listopadzie pierwsze klasy Technikum eksploatacji portów i terminali odbyły wizyty studyjne w Porcie Lotniczym w Gdańsku.

Głównym punktem programu było zwiedzanie lotniska, zapoznanie się z zasadami jego funkcjonowania, poznanie historii oraz obserwowanie przebiegu działań z punktu widzenia pasażera oraz pracownika lotniska. Uczestnicy wyprawy mieli możliwość zwiedzania terminalu pasażerskiego, w tym: hali głównej, antresoli oraz tarasu widokowego.

Uczniowie mogli zajrzeć w miejsca zarezerwowane dla wąskiej grupy osób. Pobyt w strefie zastrzeżonej, spotkanie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i pirotechnikami mogą zaliczyć do niebanalnych zajęć poza szkołą. Największe emocje wśród młodzieży wywołała obecność zespołu sapersko – pirotechnicznego, który zaprezentował zdalnie sterowane roboty  do wykrywania materiałów wybuchowych. Młodzież zwiedziła wnętrze samolotu, a także uczestniczyła w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa, które poprowadzili strażacy z Lotniskowej Straży Pożarnej. Uczniowie poznali wnętrze samochodu strażackiego, narzędzia, jakimi posługują się na co dzień, a także zaprezentowali możliwości gaśnicze auta.

 Wycieczka interaktywna do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy objęła przejście po części ogólnodostępnej terminala „ścieżką pasażera” – omówiono każdy z etapów ścieżki, którą przechodzi pasażer od momentu pojawienia się na lotnisku, do momentu wejścia na pokład samolotu. Uczniowie zwiedzanie rozpoczęli od miejsca nadawania bagażu. Odkrywali tajniki systemu jego segregowania, który należy do najnowocześniejszych z funkcjonujących w Europie. Kolejny etap to wejście do strefy zastrzeżonej. Była okazja zapoznać się z funkcjonowaniem urządzeń służących do kontroli bezpieczeństwa. Uczestnicy wycieczki musieli przygotować się, wedle instruktażu pracowników, do poprawnego przejścia odprawy. Losowo wybrani przeszli kontrolę manualną. Zdobyli wiedzę o tym, czego przy sobie mieć nie wolno, aby móc bez przeszkód przejść przez tzw. bramkę.

Podczas wycieczki uczestnicy zostali zapoznani z tajnikami pracy lotniska, w tym z zawodami na lotnisku, procedurami lotniskowymi, podstawowym słownictwem w języku angielskim, faktami historycznymi związanymi z lotnictwem oraz z historią naszego lotniska. Ponadto młodzieży przybliżono funkcję i zadania poszczególnych służb lotniskowych oraz zapoznano z czynnościami wykonywanymi przez obsługę naziemną oraz załogę pokładową statków powietrznych, jak i personel terminalowy.

Wycieczki odbyły się w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.