Kolejna edycja programu MON

19 września klasa 2 BLo i kilkunastu kadetów klasy 3 bt rozpoczęło szkolenie praktyczne w 2 Batalionie Dowodzenia MW w Wejherowie, w ramach programu szkolenia MON. 
Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.
Szkolenie będzie miało formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostki wojskowej w Wejherowie i instytucji podległych MON.

Absolwenci naszej szkoły biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

W środę kadeci doskonalili elementy musztry, budowę, przeznaczenie , rozkładanie i składanie karabinka AK 47 oraz zapoznali się teoretycznie i praktycznie ze sprzętem OPBMR ( obrony przed bronią masowego rażenia). Na zakończenie zajęć instruktor Wychowania Fizycznego J.W. przedstawił normy i kryteria egzaminów sprawnościowych kandydatów do służb mundurowych.