Unique notes of the same song

Trwa rekrutacja do wyjazdów zagranicznych w ramach projektu Erasmus +„Unique notes of the same song”

Zapraszamy uczniów do zgłaszania się do udziału w projekcie „Unique notes of the same song”realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół w Redzie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Udział w projekcie jest bezpłatny (koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia są pokrywane ze środków UE).

Osoby, które wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie powinny:

  • pobrać i wydrukować formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami,
  • wypełniony dostarczyć do dnia 04.10.2018 r. wychowawcy klasy.

Wszyscy chętni wezmą udział w procesie rekrutacji według kryteriów zamieszczonych w Regulaminem Rekrutacji do projektu.

Dokumenty: