Kolejne Szkolenie w Jednostce Wojskowej w Wejherowie

Kolejny Wojskowy Dzień Szkoleniowy w Jednostce Wojskowej w Wejherowie za nami. Nasi kadeci biorący udział w szkoleniu w ramach programu Certyfikowanych klas mundurowych doskonalili znajomość budowy , rozkładanie i składanie karabinka 7,62 AKMS
Umiejętności ładowania magazynka na czas nabojami szkolnymi, oraz czynności przygotowawcze i samo strzelanie do celów ukazujących się z postawy leżącej i klęczącej.

W drugiej części zajęć praktycznych poznawali i doskonalili elementy poruszania się w terenie zalesionym oraz sposoby reagowania i działanie w sytuacji zagrożenia i kontaktu z przeciwnikiem.