Kompetencje przyszłości – odkryj swój talent!

W ramach  Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczniowie technikum eksploatacji portów i terminali uczestniczyli w warsztatach promujących kształcenie zawodowe. Podczas zajęć nie tylko zapoznano uczniów z funkcjonowaniem rynku pracy, ale także zwrócono ich uwagę na kluczowe kompetencje społeczne i zawodowe, niezbędne do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Inicjatywa obejmuje wydarzenia w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.