2019-11-18 Praca nad „wyzwaniem drużynowym”

Uczniowie przeanalizowali tegoroczne wyzwania i wybrali wyzwanie konstrukcyjne. Przez wiele miesięcy będą pracować nad stworzeniem innowacyjnego projektu mostu zbudowanego wyłącznie z kart do gry i taśmy klejącej. Podczas Olimpiady most zostanie przetestowany pod kątem wytrzymałości. Drużyna samodzielnie wykona odważniki, które przemieszczać się będą po moście z wykorzystaniem metod technicznych z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i inżynierii materiałowej. Całość rozwiązania zaprezentowana zostanie podczas ośmiominutowego przedstawienia, którego historia rozgrywać się będzie w dwóch czasoprzestrzeniach i będzie opowiadać o niespodziewanym połączeniu i jego wyniku. Uczniowie przygotują samodzielnie kostiumy i scenografię, zwracając uwagę, by nie przekroczyć limitu kosztów ustalonego przez organizatora. Budżet projektu jest skromny, więc większość rekwizytów zostanie wykonana z surowców wtórnych, promując w ten sposób aspekt ekologiczny.