Konferencja „Nowoczesne trendy w szkolnictwie zawodowym”

Dnia 19.03.2024r. w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie odbyła się konferencja „Nowoczesne trendy w szkolnictwie zawodowym”. Współorganizatorem wydarzenia była Starosta Powiatu Wejherowskiego dr Gabriela Lisius oraz Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy, doradcy zawodowi oraz nauczyciele specjaliści szkół podstawowych powiatu wejherowskiego.

W trakcie konferencji zostały poruszone zagadnienia związane ze szkolnictwem zawodowym, neuroróżnorodnością uczniów, koniecznością dostosowywania się uczniów i nauczycieli do zmian na rynku pracy. Przedstawiono innowacyjne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane do pracy doradczej w kontekście wyboru szkół ponadpodstawowych, ale także na dalszych etapach kształcenia zawodowego.

Treści merytoryczne poruszane podczas konferencji zostały zaprezentowane przez:

– Panią Wizytator Marzenę Biernacką-Bauman – Kuratorium Oświaty w Gdańsku;

– Panią Wicedyrektor Justynę Paliwodę i Sylwię Ronowicz – Powiatowy Zespół Szkół w Redzie;

– Panią Annę Kociuba oraz Dominikę Bielecką-Kokot – Przedstawicieli Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;

– Panią dr Ewę Bartuś oraz Janettę Charutta-Kojkoł – Przedstawicieli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

– Panią Anetę Blank – Kornacką – Przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku;

– Panią Annę Dukowską – Powiatową konsultantkę ds. doradztwa zawodowego w Sopocie;

W imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku wystąpił Pan dr Jerzy Wiśniewski Dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Poczęstunek dla gości został przygotowany przez Restaurację Toscania w Redzie.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.

https://fb.watch/qWGtyWyG1X/