Konferencja „Nowoczesne trendy w szkolnictwie zawodowym”

Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych prof. AMW dr hab. Jerzy KOJKOŁ oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie Dorota Nowicka – Klimowicz zapraszają na Konferencję „Nowoczesne trendy w szkolnictwie zawodowym” dla dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli specjalistów oraz wychowawców szkół podstawowych powiatu wejherowskiego.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
Pan Grzegorz Kryger.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 marca 2024r. od godz. 9.00 w sali 104 (I piętro) w Powiatowym Zespole Szkół w Redzie ul. Łąkowa 38. Szczegółowy harmonogram wydarzenia w załączniku.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 15.03.2024r. poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Rejestracja uczestników