Na etap okręgowy pojadą…

W dniu 23 listopada 2017 r. odbył się pierwszy etap konkursu z zakresu BHP i prawa pracy pod tytułem Poznaj swoje prawa w pracy. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy. Etap regionalny odbędzie się 19 grudnia 1917 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Klaudia Warszewska i Jakub Ellwart. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie się do konkursu.