Poznaj szkolną grupę PAH

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ.

W ramach „Szkoły Humanitarnej” szkolna grupa PAH realizuje projekt dotyczący zagadnień edukacji globalnej. Uczniowie pracują metodą projektu, dzięki czemu zdobywają umiejętności pracy w grupie oraz kształtują poczucie odpowiedzialności za swoje role w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei tematyka zajęć z zakresu edukacji globalnej sprawia, że uczniowie zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów.